Upozornění a pravidla

 

Prosíme, dodržujte níže uvedená pravidla v zájmu bezpečnosti a spokojenosti všech zúčastněných.
Pokud máte nějaký problém, nebojte se obrátit se na pořadatele – ti budou označeni visačkami a najdete je na vyznačených místech (u bufetu, u vstupu na semináře, v přednáškové místnosti, u vstupu do budovy). Obraťte se na ně, prosím, i v případě, že zjistíte, že daná pravidla porušuje někdo jiný.
Prosíme, seznamte se s pravidly akce včas. S nákupem vstupenky se zavazujete dodržovat tato pravidla. Za jejich porušení vás můžeme vyloučit z akce bez nároku na vrácení peněz. Zároveň upozorňujeme, že pořadatel nenese zodpovědnost za škody na majetku a zdraví účastníků a to zejména v případě, že jsou způsobeny nedodržováním těchto pravidel a pravidel bezpečnosti. Neznalost neomlouvá!

  • Poslouchat pokyny pořadatelů, kteří jsou označeni cedulkami.
  • Dodržovat požární a bezpečnostní předpisy. Účast osob mladších 15 let je povolena pouze s doprovodem zodpovědné osoby (rodiče, sourozenec starší 18 let, apod.) nebo s písemným souhlasem rodičů. Účast na seminářích je povolena pouze osobám starším 18 let a pouze na vlastní nebezpečí, což bude potřeba potvrdit na podpisovém archu před samotnou účastí na semináři. Zavazadla je zakázáno nechávat bez dozoru – jako ochrana proti krádeži a zároveň kvůli uvolnění cesty při evakuaci. Za případné krádeže pořadatelé nenesou žádnou zodpovědnost. V celém areálu školy je zakázáno kouřit, zakládat oheň a používat jakékoliv plynové a elektrické spotřebiče vyvíjející teplo.
  • Zákaz vstupu zvířat na veletrh. Zákaz platí pro veškerá zvířata!
  • Nerušit semináře a přednášky.
  • Uklízet po sobě odpadky, udržovat čistotu.
  • Nosit viditelně vstupenku (v tomto případě náramek). Pokud náramek ani vstupenku nebudete mít, budete z akce vyloučeni.
  • Dodržovat zákony ČR, další právní normy i vyhlášky Městského úřadu. Jakékoliv drogy jsou nelegální, při konzumaci alkoholu je nutné dodržovat věkovou hranici 18 let (nutné prokázat, pokud budete při nákupu alkoholu požádáni).
  • Výlep vlastních propagačních materiálů pouze na vyznačených místech.

 

Děkujeme, že budete dodržovat daná pravidla.