Přednášky z minulých ročníků

Přednášky 2023

„…a v mase svém uzřím Boha“

(Eva Jarošová)

Přednáška naváže na předcovidové Živé mrtvé, tedy na Kapitoly z dějin funerální kultury středověku (2019). Zopakujeme si některé z hlavních poznatků o podobě náhrobků ve středověku a do detailů tentokrát rozebereme jejich makabrální prvky. Jsou hadi a červy dekorace, nebo symbol? A kolik podob má vzkříšení?

 

Anglický lukostřelec 14. století vs pěší voják 21. století

(Thomasova lukostřelecká kompanie)

Porovnání podobností, rozdílů, specifik a zajímavostí výstroje a výzbroje s živými figuranty reprezentujícími jak středověkého lukostřelce, tak moderního vojáka. Kromě částečného svlečení figurantů za účelem poznání jejich výstroje také zboříme pár častých mýtů - nejen hollywoodských.

 

Boty v evropské historii

(Roman Urbani - Alistaireshop, DANAR)

Na přelomu středověku a raného novověku došlo, mimo jiné, také k zajímavé změně technologie výroby obuvi. Přednáška posluchače nejen podrobně seznámí s principy konstrukcí středověkých převracených, a novověkých rámových bot, ale také s nástroji a postupy potřebnými pro jejich věrnou rekonstrukci. Část bude věnována také materiálům a způsobům jejich získávání, tedy seznámení s historickým koželužstvím a paletou navazujících historických kožedělných řemesel.

 

Historie a český reeanactment Francouzsko Indiánské války

(Jan Lochner - projekt Abenaki Tribe)

Seznámení s historií Francouzsko Indiánské války. Představení reenactingu tohoto období v Čechách. Ukázka oděvu, předmětů denní potřeby a zbraní osadníků Nové Francie a jejich indiánských spojenců.

 

Karpatští zbojníci

(Františka Vrbenská)

Východní Karpaty a Halič bývaly od konce patnáctého století královstvím zbojníků – opryšků. Rekrutovali se z horalů, zejména pastevců. Mnozí patřili k Huculům, svébytnému etniku s magickou kulturou. Zbojníci se stali hrdiny prostého lidu, protagonisty legend a písní. Brutální realita se od vize ideálního bojovníka za svobodu a spravedlnost lišila. Jaká byla mentalita opryšků, jejich životní styl, oblast působení? Proč je nešlo porazit? A jak to bylo se slavnou krádeží klavichordu?

 

Košilatá historie

(Vojtěch Půlpán)

Co všechno jste chtěli i nechtěli vědět o intimním životě našich předků. Plno podivných zvyklostí, zcela autentických historií a zcela nemravných historek. Nedoporučeno pro kohokoli pod 30 let. Explicitní obrazový a veršovaný materiál. 

 

Medicínská závažnost poranění středověkými zbraněmi a dobové možnosti jejich léčení

(Tomáš Kovárník)

Sdělení je zaměřeno na zhodnocení závažnosti poranění středověkými zbraněmi a jejich důsledků z pohledu současné medicíny. Rovněž jsou popisovány možnosti dobových typů léčení. 

 

Objevování pravěkého kompozitního pancíře

(ROO Tribe)

Lidé doby laténské byli velmi zdatní bojovníci, Římané by mohli vyprávět... Kromě zbraní, bojovníkovi může v boji velmi pomoci zbroj – těch se nám ale z laténu příliš nedochovalo. Jednou z možných odpovědí, proč tomu tak je, je možnost využití organického materiálu. A na ten se v této přednášce zaměříme. Představíme naše pokusy s lepeným kompozitním materiálem a sami si budete moci vyzkoušet jeho výdrž – seky, body, co bude libo 🙂

 

Oděv jako předmět studia a rekonstrukce (se zaměřením na 15.-17. stol.)

(Mgr. Tomáš Koch - Muzeum města Brna, DANAR)

Oděv je nedílnou součástí prezentace našeho já a zároveň nepostradatelnou součástí každého dne. Ve světě reenactingu a historického šermu se nejedná pouze o kostým, ale zásadní vizuální pomůcku pro oživování historie. Přednáška o oděvu jako předmětu studia a rekonstrukce se zaměří na možnosti tvorby historicky věrných kusů oděvů a představí záludné cesty moderní rekonstrukce. To vše na příkladu rekonstrukce pánského kabátu, a dalších částí oděvu, z druhé poloviny 16. století. 

 

Oděv Václava IV. ve světle iluminací Bible Václava IV.

(Ivana Bláhová)

Příspěvek (minipřednáška) se nejprve věnuje Bibli Václava IV. jako takové, zmíní se o okolnostech jejího vzniku, zaměří se na způsob zobrazování skutečnosti v jejích iluminacích, její symboliku a význam. Následně se zajímá o podoby, v jakých je zde zobrazován král Václav. Nezaměří se pouze na jeho podobu majestátní, kterou zachycují miniatury (a zejména iniciály), jež jsou součástí textu; ale také na jeho tvář a oděv kurtoazní, jež spodobňují iluminace v bordurách. Zjištěné poznatky budou komparovány s výpovědí dalších (především vizuálních) pramenů. Příspěvek se pokusí interpretovat styl, vkus a symboliku oděvu krále Václava IV. tak, jak jej zobrazuje Bible Václava IV., aniž by si činil ambice na věrnou rekonstrukci králova šatníku.

  

Skotsko proti Anglii trochu jinak aneb jak vznikal Wavesbury

(David Návara)

Historická dobrodružná sága z 18. století o plukovníkovi hraběti z Wavesbury a jeho skotské manželce Elizabeth má již šestý díl. Mohou spolu dcera poraženého skotského lorda a anglický voják vůbec najít štěstí? A jak se dá dostat od malování modelů k dobrodružné historické literatuře a zase zpět?

Nedávno vyšlo již šesté pokračování. Jaká byla cesta od konce jakobitského povstání po francouzskou revoluci z pohledu britského vojáka a jeho rodiny?

www.wavesbury.cz

 

Tajemství středověkých kuchmistrů

(Monika Feyfrliková)

Jaké náčiní a technologie používali špičkoví kuchaři této doby a co stálo za jejich úspěchem? Na co se zaměřit a naopak čemu vyvarovat, pokud chceme rekonstruovat “dobové recepty”? To vše a mnohem více se dozvíte od autorky publikace Kuchyně pozdního středověku, která v současné době pracuje na jejím kompletně přepracovaném a rozšířeném vydání.

 

Víra, magie a zbroj na přelomu středověku a novověku

(Antonín Kadlec)

V průběhu pozdního středověku začala plátová zbroj postupně krýt v zásadě celou postavu bojovníka, který si ji mohl dovolit. Zbroj vždy měla vedle své primární ochranné funkce i význam komunikační. Plátová zbroj a nové formy její výzdoby dovolily rozšířit spektrum narativů, které jednotlivé části výzdoby zbroje byly schopné předávat. Specifickou roli v tom hrály i nápisy, kterým je v tomto případě věnována pozornost. Nápisy na zbrojích byly tvořeny různými způsoby, měly rozličnou funkci, byly směřovány k odlišným recipientům a především předávaly různé druhy sdělení. Konceptorem narativu pak nebyl pouze zadavatel výroby zbroje, ale do celého procesu vstupovaly i další postavy a skutečnosti. Zbroj se skrze nápisy stávala prostředkem osobní reprezentace, komunikace, spirituální ochrany a jiných fenoménů své doby. Nápisy na zbrojích jsou tak cenným pramenem pro sledování řady témat, počínaje dějinami vojenství po proměny společnosti a myšlení. 

 

Virové zombie nákazy pohledem biochemie

(Jiří Krab Vlach)

Znáte to. Zombík se zakousne do vřeštícího vojáka, krev chlístá všude kolem. Voják se vzápětí přeměňuje a vrhá se na své dřívější spolubojovníky. Ale... je to vlastně možné podle současných vědeckých poznatků o virech, genetice a biochemii? Co z toho je realistické a co pouhá fikce? Podíváme se spolu na viry jako takové, popíšeme základní druhy zombie, a především si povíme o problému udržení mrtvého těla v chodu. To vše s příklady z vybraných filmů a knih. A třeba padne i pár tipů, jak takovou apokalypsu přežít... 

 

Výcvikové manuály pro pěchotu v 17. století

(Klára Andresová)

Na konci 16. století vznikl z pera Jana Nasavského jeden z prvních rukopisů o vojenském umění. Na přelomu století byl první podobný titul rozšířen prostřednictvím německého knihtisku. Tak začala etapa, kdy se „vojenské umění“ stalo jedním z nejčastějších zaměření militárních teoretických knih. Vedle rozsáhlých pojednání o nejrůznějších aspektech dobového válečnictví se začaly pomalu prosazovat také stručné výcvikové manuály, které se věnovaly ovládání zbraní nebo součinnosti vojáků v jednotce. Cílem toho příspěvku je představit první století středoevropských výcvikových manuálů.

 

Ženská krása ve španělských zemích přelomu 13. a 14. století.

(Vít Hrachový)
Přednáška se věnuje tématu vnímání ženské krásy ve vrcholně středověkém Španělsku, ideálům krásy z perspektivy křesťanské, židovské a muslimské komunity. Specifikovány jsou primární prameny, které umožňují vyhledat informace o dobových kosmetických produktech, používaných surovinách a receptech k výrobě kosmetiky, antiperspirantů, prostředků k péči o pokožku a postupech depilace.


Život Jacquese de Lalaing aneb turnajové souboje v 15. století

(Kryštof Šámal)

Burgundský rytíř Jacques de Lalaing se v průběhu 15. století stal nejen díky svým výkonům na turnajovém poli pravou hvězdou. Naštěstí se nám dochoval jeho životopis, a tak můžeme prozkoumat, jaká byla jeho cesta - a s ní nejrůznější nuance turnajových zvyklostí v tomto období.

 

 

Přednášky 2019

Přednášky 2018

Fáma, pověst, konspirace - životní cyklus (Jan Pohunek)

Přednáška bude věnována tomu, jak se mezi sebou prolínají žánry jako jsou současná pověst, novinová kachna, šeptanda a konspirační teorie. Na řadě bizarních příkladů ukáže, jak takové příběhy vznikají, utvářejí se, stávají se obecně známými a adaptují se na nové podmínky.

 

Inscenování soubojů s přihlédnutím k dobovým školám šermu – úvod do základů choreografie II (Petr Vytopil)

Přednáška volně navazuje na přednášku z roku 2016. Nejprve ve zkratce zopakujeme základní pojmy (základní atributy umění, rozdíl mezi postavením choreografa a výkonného umělce – šermíře, cíl choreografie) pro ty, kteří nebyli na loňské přednášce. Následně se budeme šířeji věnovat základním druhům choreografií soubojů, podstatě národních škol dle našeho pojetí ve srovnání s psychologií postav, rytmice souboje a jeho ději, úskalím a nejčastějším klišé v choreografiích, zahájení souboje, průběhu jednotlivých assalt, ukončení assalt atd.

 

Jak vznikají Tři kapitáni, a proč ne více ani méně (Michael Bronec)

 

Košilatá historie: Věk rozumu/doba temna (Vojtěch Půlpán)

V přístupu k sexu nejohavnější, nejbigotnější a nejzakomplexovanější období vEvropské historii, tedy 19. a 20. století. Po odlehčeném tématu předchozích přednášek věnovaných středověku a lidové kultuře nás občas přejde humor. Jaké předsudky jsme zdědili po minulém a předminulém století? Je žena člověk? Jak zabránit zhoubné masturbaci? Kdy západní věda objevila klitoris?

 

Křest komixové knížky Třicetiletá válka (Klára Andresová, Matěj Pospíšil)

Roku 1618 proběhla třetí pražská defenestrace. Odstartovala válku, která měla trvat dlouhá tři desetiletí. Proto se jí také začalo říkat válka třicetiletá. O čtyři sta let později, roku 2018, jsme začali pracovat na knížce. Výsledek na sebe třicet let čekat nenechal. Naštěstí. Naše první společná publikace je sice krátká, zato hodně obrázková. Jejím cílem je přiblížit třicetiletou válku nejen dospělým komixákům, ale taky dětem. (Klára se sice občas v noci budí hrůzou se vzpomínkou na Matějovu ilustraci staroměstské exekuce, ale doufá, že dnešní děti jsou otrlejší.)

 

Kuchyně pozdního středověku (Monika Feyfrlíková – Civitas Pragensis z. s.)

Přednáška zavede posluchače do království středověkých hospodyní a kuchmistrů. Na základě písemných zmínek a archeologických nálezů je seznámí s tím, jak mohl vypadat běžný jídelníček vesničanů, obyvatel měst, klášterů a šlechty. Neopomene také to, jakou mělo podobu kuchyňské náčiní či nádobí a jak se dnes dá pro potřeby renactmentu vhodně opatřit.

 

Měkčené zbraně (Cesty časem)

 

Mordy a jiná lotrovství - o trestných činech a trestech ve středověkých Čechách (JUDr. Jiří Šouša, Ph.D)

Byli staré časy opravdu dobré a naši předkové vzorem mravní čistoty a vzájemné lásky nebo tomu bylo jinak? Každá doba má svá pozitiva a svá negativa, své hrdiny a své darebáky. Temnější stranu představuje kriminální činnost, která může být vyvolána jak subjektivními vlastnostmi jedince, tak objektivními okolnostmi, danými úrovní vývoje každé společnosti. A právě i úroveň vývoje společnosti určuje, jak stát na trestnou činnost reaguje.Všem asi něco říká slovo mord, tortura a poprava. Ale už není tak známo, že útok nožem se trestal přísněji než útok mečem, při obraně příbytku mohl domácí útočníka zabít, Jiří z Poděbrad vydal v roce 1460 nařízení pro katy nebo že při popravě stětím se v Čechách používal meč, oproti anglosaským zemím, kde “vládla” sekyra. Přednáška si klade za cíl pojednat o příčinách a objektech trestné činnosti našich předků ve středověku a raném novověku, o právní úpravě, postupu vyšetřování a trestání v té době, a to na příkladu vybraných případů trestných činů, o nichž se dočteme v archivních dokumentech.

 

Otázky kolem smrti slavných českých králů (Ivan Dubec)

Kolem smrti nejvýznamnějších českých králů přelomu 13. a 14. st. se nejenom mezi laickou veřejností stále vznáší řada otazníků. Za jakých okolností zemřeli panovníci, kteří za svého života psali osud své země, i velké části Evropy? Co bylo příčinou bezprostřední porážky Přemysla Otakara II. na bitevním poli a byla jeho smrt dopředu plánovanou vraždou? Zemřel Václav II. aniž si kdy oblékl zbroj? Skutečně stojí za smrtí Václava III. česká šlechta? A byl Janův poslední den předem plánovanou rytířskou sebevraždou, která měla završit jeho evropskou pověst? Otazníky kolem života a smrti těchto králů se ani tak nevrší vinou bílých míst v dobových pramenech, jako spíše dozvukem jejich popisu z per našich obrozenců.

 

Principy šermu Giacoma di Grassiho a jejich aplikace (Vít Hrachový)

 

Přehlídka krásy a zmaru

Postapokalyptický žánr se těší stále většímu zájmu. V poslední době se dostává do srdcí lidí skrz hry, knihy, filmy, festivaly, ale i módu, která má svá vlastní pravidla. Pojďte se podívat na ukázku z tohoto šíleného světa. Že neznáte postapo? Že nevíte co se v něm nosí? Nezoufejte! Vše se dozvíte na této strhující módní přehlídce….

 

Rok 1618: Výročí začátku třicetileté války ve stínu "osmiček v českých dějinách" (Klára Andresová)

O velkých „osmičkách v českých dějinách“ jsme už asi všichni slyšeli. Nejsou zrovna oblíbeným tématem hodin dějepisu, ale spíše mediálním lákadlem. Jakmile se začne blížit letopočet končící číslovkou 8, filmaři, dokumentaristé, nakladatelé i redaktoři náhle zbystří a začnou vymýšlet, co provedou tentokrát. Nejsou ale jediní: Současná prezentace historické vědy je také silně odkázána na výročí, která táhnou, proto nastraží oči a uši i historikové, muzejníci nebo archiváři. Je totiž třeba chystat konference, výstavy a vydávat relevantní knihy. Co je zásadní v roce 2018? Sto let republiky? Osmdesát let od Mnichovské dohody? Sedmdesát let od Vítězného února? Padesát let od srpnové okupace Československa? Přednášející si zcela soukromě připomíná deset let od své maturity z dějepisu, ale v této přednášce by chtěla poukázat především na čtyři sta let od počátku třicetileté války (a 370 od jejího konce), které se mezi mladšími historickými výročími poněkud ztrácejí.

 

"Schovej svůj meč! Kdo čím zachází, tím také schází." (Antonín Kadlec)

Populárně naučná přednáška pojedná o smrti v boji v období pozdního středověku a raného novověku. Prezentovány budou různé násilné smrti středověkých bojovníků v ikonografických pramenech doby Lucemburské. Pojednáno pak bude o způsobu přípravy bojovníka na přechod na druhou stranu a o specifických pramenech, které tyto okamžiky popisují.

 

Složení a organizace vojska českého království ve 14. st. (Ivan Dubec)

Přednáška zodpoví otázky podoby, složení i efektivity a s tím spojené proslulosti českého vojska posledních králů z rodu Přemyslovců a prvních Lucemburků. Rozebere čistě profesionální podobu vojska, které mělo prakticky výhradně jízdní charakter. Vysvětlí, jaké kategorie vojáků se ve vojsku nacházely, jaká byla jejich výzbroj a zbrojné odění. Vysvětlí organizační pojetí i způsoby velení, složení družin i počítání jednotek. V neposlední řadě vyvrátí mýty o charakteristických kategoriích středověkého vojáka a jeho výzbroji, které jsou v českém reenactmentu silně zakořeněné. Autor je jedním ze zakladatelů projektu Hradeckého dvora a problematikou českého vojska na přelomu 13. a 14. st. se zabývá déle než 20 let.

 

Staroislandské ságy a severská krimi – co mají společného? (Markéta Ivánková)

Současnou severskou detektivku a thriller není třeba dlouze představovat. Staroseverská literatura, zejména ta ságová, nouzí o napětí netrpí, leckdy ji lze číst jako hotový (psycho-)thriller a vražd v ní je víc než dost. Můžeme však ságy chápat jako předstupeň slavného žánru severské krimi? A mohli je jako detektivní romány podle skutečných událostí brát i staří Seveřané? Porovnáme ukázky, podíváme se na kontext jejich čtení a nezapomeneme ani na středověký skandinávský fantasy brak.

 

Temní ilumináti se přiznávají (Jan Pohunek)

Jan Pohunek, autor knih Temní ilumináti a Přiznání iluminátů, představí okolnosti jejich vzniku i různé zajímavosti ze své dílny. Dozvíte se mimo jiné, co mají společného vtip a konspirační teorie, jaký je z literárního hlediska rozdíl mezi nemrtvým nacistou a nemrtvým komunistou nebo několik receptů na tvorbu životaschopných postav (které nezahrnují tunu hlíny a znalost hebrejštiny).

 

Těžkooděnec v průběhu 14. a 15. století

Úvod do zbrojí vrcholného a pozdního středověku. Vývoj a komparace, se čtyřmi velice praktickými ukázkami. Na přednášce spolupracují spolky Praporec Rattenschwanz, Gléva Jana Smiřického ze Smiřic, Doba Karlova a Družina Pánů z Pořešína. 

 

Třicetiletá válka a česká stopa (Františka Vrbenská)

"Třicítka" patří k nejzajímavějším, ale zároveň nejkrutějším událostem v dějinách. Je také jedním z letošních specificky českých "osmičkových" výročí. Jak se válečná katastrofa promítla do tuzemské i světové literatury a filmu? A proč se v jejím obraze objevují fantastické motivy?

 

Velké příběhy žoldnéřských kumpanií (Vojtěch Půlpán)

Náhled do prostředí profesionálních vojáků 14. století pomocí příběhu Katalánské a Bílé kumpanie. Jaké osudy čekají největší dobrodruhy té doby? Může se středomořský pirát, vyobcovaný z církve, za pomocí pyrenejských pastevců stát slavným vojevůdcem? A anglický švec?

 

Zab, nebo budeš zabit (Antonín Kadlec)

Přednášky 2017

Divadelní hra Proslulá vojenská škola siegenská aneb teleshopping 17. století - Kočovná divadelní společnost DON

Siegenská vojenská škola byla jedinou evropskou institucí, která se soustavně věnovala vzdělávání budoucích důstojníků v první čtvrtině 17. století. Začátek třicetileté války (1618–1648) a odstoupení proslulého Johanna Jacobiho von Wallhausena z funkce ředitele akademie ovšem zapříčinily úbytek žáků, kteří se radši připravovali na vojenskou kariéru přímo na bojištích. Aby byl zájem žáků a jejich rodičů o akademii obnoven, byla sepsána divadelní hra, kterou lze přirovnat k dnešní hrané reklamě…

Duchovní otec hry: Jan VII. Nasavsko-Siegenský Autor: Neznámý Přeložila: Klára Andresová Zbásnil: Tomáš Skoupý Režie: Klára Andresová V hlavních rolích: Vojtěch Půlpán, Michal Cee, Míla Linc, Tomáš Skoupý, Martin Kroupa, Klára Andresová

 

Duel není rvačka aneb násilí ve skutečném světě - Robert Waschka - Dům rytířských ctností

Vyzvání na souboj, uhlazené úklony a tasené meče, nebo nečekaný úder zezadu, kusy střepů z rozbité lahve a nenávistné plivání? Zkusíme si definovat různé postoje společnosti k násilí, k ritualizované formě a predátorskému napadení. Od filmového plátna ke skutečnosti.

 

Duely bohů ve staroseverské mytologii - Jan "Alatyr" Kozák

 

Erbovní turnajské a válečné odění - Ivan Dubec

Přednáška si klade za cíl shrnutí zvyklostí v nošení barevně a znakem viditelně značeného látkového odění přes zbroj bojovníků. Zodpoví otázky k využívání často opomíjených osobních znaků, kurtoazní symboliky i improvizovaných rozlišovacích znamení. Ty byly využívány narychlo na bojištích pro označení spojeneckých vojsk. Vysvětlí rozdíly mezi značením varkočů urozených bojovníků a jejich družiníků v různém stupni hierarchie s ohledem na konkrétní příležitost.

Současně se bude přednáška zabývat podobou erbovního válečného odění, i způsobem umisťování znaků s ohledem na vývoj módy a zbrojí ve 13. a 14. st. Neopomine dobové oděvní materiály s ohledem na společenské postavení majitele, účel nošení a způsob zdobení.

 

Formy tanečních zápisů v pramenech raného novověku a možnosti jejich rekonstrukcí - Hana Tilmanová

 

Inscenování soubojů s přihlédnutím k dobovým školám šermu – úvod do základů choreografie II - Petr Vytopil

Přednáška volně navazuje na přednášku z roku 2016. Nejprve ve zkratce zopakujeme základní pojmy (základní atributy umění, rozdíl mezi postavením choreografa a výkonného umělce – šermíře, cíl choreografie) pro ty, kteří nebyli na loňské přednášce. Následně se budeme šířeji věnovat základním druhům choreografií soubojů, podstatě národních škol dle našeho pojetí ve srovnání s psychologií postav, rytmice souboje a jeho ději, úskalím a nejčastějším klišé v choreografiích, zahájení souboje, průběhu jednotlivých assalt, ukončení assalt atd.

 

Košilatá historie II. - Folklór! - Klára Hrubá, Vojtěch Půlpán

Máte dojem, že obrozenci sbírající písně a jinou lidovou tvořivost nám lhali? Chcete vědět, co doopravdy znamenají všechny ty žežuličky, šavličky a zahrádky? K čemu je kožešinová rukavička? Kolikrát si mohl mládenec na muzice štrejchnout? Už nikdy nepohlédnete na lidový ornament stejnýma očima a neuslyšíte nevinnou lidovou píseň stejnýma ušima! Další díl ze seriálu Košilaté historie je tu.

 

Krásou a kordem: muži a ženy v soubojích - Františka Vrbenská

Ozbrojený střet mezi mužem a ženou v historickém příběhu? Ve filmu i v knize působí atraktivně! Tvůrci častěji angažují akční hrdinky, krásné válečnice jsou v kursu. Nefandí se ženám až příliš? Nezkoumejme realitu popisovaných duelů; ale mezi stovkami bojových scén vyberme zajímavé a neobvyklé.

 

Literární historie - První fantasy - Vojtěch Půlpán

Můžeme s jistotou říci, že fantasy jako žánr je potomkem taťky J.R.R.Tolkiena a mamky R.E.Howarda? Chce vám někdo nakukat, že "meč a magie" je záležitostí posledních sta let? Vydejme se formou ponoru do historie nalézt první fantasy!

 

Meče keltských bojovníků - Petr Ondroušek

 

Nejstarší vojenská škola na světě - Klára Andresová

Právě před čtyřmi sty lety, roku 1617 byla v německém Siegenu založena instituce, která bývá označována za nejstarší vojenskou školu na světě. Jejím zřizovatelem se stal vojenský reformátor Jan VII. Nasavsko-Siegenský, bratranec Mořice Oranžského, ředitelem byl Johann Jacobi von Wallhausen, autor známých dobových vojenských příruček.
Jak probíhala výuka na siegenské škole a co se tam žáci mohli naučit? Kdo byli tamní učitelé a kdo studenti? Jakým způsobem ovlivnil Wallhausen fungování školy a co napomohlo jejímu zániku? A co nalezneme na místě akademie dnes? Dozvíte se v připravované přednášce.

 

Reflexe boje a válečnictví ve středověku - Antonín Kadlec

Reflexe boje a válečnictví ve středověku je především reflexí specifického typu násilí. Násilí bylo sice vnímáno jako součást společnosti a jeho existence tak nemohla být opomíjena, ale u většiny civilizací existovala potřeba jeho ukotvení a regulace. Z hlediska evropského prostředí se tak nabízí řada témat, která zaměstnávala učence své doby. Cílem tohoto příspěvku je pak identifikovat významnější problémy spojené s násilím a pokusit se ve stručnosti přiblížit základní filosofické přístupy, které se jich dotýkají. Násilí nesloužilo jen k obraně, útoku, ale také k hledání spravedlnosti a reprezentaci bojovníků samotných.

 

Rizika integrace evropské směrnice pro boj proti terorismu do českého zákona o zbraních a střelivu - dopady na reenactment - Roman „Alistaire“ Urbani - Iniciativa spolků vojenské historie ČR

http://historienezabije.cz/ 

 

Souboje v Černém hvozdu aneb reklama na jistého spisovatele a jeho skvělé knížky, v nichž se občas někdo i pomečuje - Míla Linc

Spisovatel Míla Linc představí své knihy ze světa Černého hvozdu, kde hrdinové tasí zbraně stejně snadno jako pistolníci na divokém západě. Odpoví si na otázky, jak se píše souboj, kde hledat inspiraci a kde všude při psaní čerpal ze skutečné historie. Když si ho přijdete poslechnout, třeba na ty otázky odpoví i vám.

 

 

Úvod do skladby ženského oděvu v období třicetileté války - Roman „Alistaire“ Urbani, projekt 1645

Příspěvek se věnuje problematice získávání a zpracování informací o ženských oděvech nižších společenských vrstev, kam patří například pracující měšťanky, venkovanky, služebné, kuchařky, ženy táhnoucí s armádou, a tak dále.

Pro správné pochopení problematiky neodbornými zájemci příspěvek obsahuje seznámení s některými principy bádání a rekonstrukce a větší část obsahu je věnována základní terminologii týkající se jednotlivých oděvních součástí, včetně seznámení s teorií zařazování součástí oděvu do tzv. oděvních vrstev.

(vyroba@alistaire.net)

 

Úvod ke středověkým turnajům (různá dobová turnajská pojetí, dobové návody na organizaci a prameny) - Ivan Dubec

Úvod ke středověkým turnajům si klade za cíl stručné seznámení s různým pohledem na pořádání středověkých klání, včetně návodů na jejich organizaci z pohledu dobových pramenů. Vedle výčtu jednotlivých tradičních jízdních a především pěších disciplín a jejich realizaci v soudobých podmínkách se zaobírá i možnostmi pas d´arme - turnajů a disciplín, postavených na příběhu. Toto pojetí počítá s aktivní účastí urozených bojovníků a jejich družin, i dam podle přidělených rolí. Nejčastější inspirací pro pas d´arme byly oblíbené rytířské příběhy, nebo významné historické události. Tento model vyzkoušel autor při pořádání předloňského a letošního turnaje Hradeckého dvora.  

Autor přednášky se vedle studia pramenů podílel na organizování 17-ti turnajů Hradeckého dvora a aktivně se účastnil dvou desítek turnajů v Čechách i v zahraničí.    

 

 

Přednášky 2016

 

Jan Žižka z Trocnova a Kalicha v zrcadle kinematografie - Františka Vrbenská

Husitské hnutí a jeho proměnlivý obraz v české kultuře. Co víme o historickém Janu Žižkovi? Hledání portrétu nejslavnějšího českého vojevůdce. Husité (ne)vstupují do filmu: animák i neznámé dokudrama.Trilogie Otakara Vávry - zákulisí, klady, zápory a zajímavosti. Přes válečné umění a politiku k akční romantice...

 

Textilní výroba ve středověké Evropě

Přednáška se poskytne základní informace o tom, jak se textil vyráběl. Dozvíte se: z čeho se vlastně vyrábělo, jak probíhalo zpracování základních materiálů jako je vlna nebo len, co všechno se muselo udělat, než byl z ovce ušitý plášť nebo, kde Krteček udělal při výrobě svých kalhot nepatrnou technologickou chybu. Začátečníkům pak poskytnu pár rad jak (ne)dělat svůj historický oděv nebo fantazijní kostým a pokud to čas dovolí, bude zde i prostor pro dotazy nebo diskusi.

 

Sklo nejen v době železné a výroba replik dávných šperků - Jan Kapustka

Přednáška vás provede od hlubokého pravěku, kdy bylo u nás sklo exotických zbožím až k první domácí sklářské škole, která vznikla v době Keltů. Nevyhneme se ani pověstem a legendám o vzniku skla a současným experimentům s výrobou replik dávných šperků.

 

Vývoj a příprava doplňků pro deskové hry (virtuální a skutečná) - Adam “Kuře” Jech - MakersLab

Záplava velkých deskových her ze zahraničí plná figurek destiček a žetonů. Proč se tomu tak děje?
Jaké má našinec možnosti při vývoji hry a co nás může v budoucnu čekat. Stane se virtuální realita při hraní deskových her součástí a nebo si budeme tisknout doma na 3D tiskárně své vlastní hrdiny. Ukázka malé 3D tištěné hry a její přípravy a možná i něco virtuálního :-)

 

Bartitsu - sebeobrana Sherlocka Holmese a ženského hnutí sufražetek, fikce a fantastická skutečnost - Robert Waschka

Prezentujeme sebeobranný styl konce 19. století a především pak post viktoriánského období. Zaměříme se jednak na vysvětlení jeho pouliční praktičnosti, jednak na zajímavé souvislosti s rozvíjejícím se ženským hnutím. Představíme vám ústřední postavu bojovné části ženských aktivistek a první ženskou instruktorku bojových umění a osobní strážkyni v moderních dějinách. Pokusíme se dovodit, proč styl vznikající jako syntéza technik a přístupů od Japonska přes Švýcarsko po tradiční Britský pugilismus dosáhl mimořádných úspěchů a má nyní po své renesanci stovky klubů po celém světě.

 

Raně novověké vojenské tábory a jejich zabezpečení - Klára Andresová

Vojenský tábor raného novověku nebyl nechráněným shlukem stanů uspořádaných okolo prázdného prostranství na louce za městem. Jednalo se obvykle o prostor, který byl předem naplánovaný a rozvržený do jednotlivých sekcí, jakými byly nejen přístřešky vojáků, ale například i stánky trhovců, shromaždiště nebo latríny. Ačkoliv záleželo na tom, zda měl tábor sloužit k přečkání jedné noci, či jako zimní kvartýr, obvykle se zabezpečoval valy nebo vozovou hradbou, přičemž okolo něj i uvnitř něj se pohybovaly hlídky. Přednáška se zaměří na uvedené způsoby zabezpečování vojenských táborů křesťanských armád ve středoevropském prostoru cca v rozmezí let 1550–1650 a jejich reflexi v dobových vojenských příručkách.

 

Kniha jako nástroj korupce v době vlády Václava IV. - Antonín Kadlec

Příspěvek je sondou do problematiky korupce a klientelismu v době vlády Václava IV. Stěžejním tématem pak bude jedinečný rukopis Bellifortis Konráda Kyesera, též zvaného bavorský Da Vinci. Lékař původem z Eichstadtu byl rovněž vynálezcem, který měl v úmyslu předat Václavu IV. rukopis plný vojenských pouček a vynálezů, které v minulosti spatřily světlo světa, ale i těch, které snad ani nikdy nemohly být vyvedeny v praxi. Těšit se tak můžete na úžasná rotační děla, ale třeba i pontonové mosty a potápěčské skafandry a to vše ze samého počátku 15. století. Autor příspěvku měl v ruce originály dvou nejstarších rukopisů a některé z fotografií dosud nebyly publikovány.

 

Hrací karty středověku a raného novověku - Ludibrium

Historie hracích karet od jejich příchodu do Evropy po třicetiletou válku, základní členění barev a typů. Základní druhy starých karetních her a možnosti rekonstrukce pravidel.

 

Od Mamutíka po Laudona- dálkové zbraně vrhací, střelné a palné - Petr Indy Havelka

Přednáška o historii a vývoji loveckých a válečných zbraní na dálku. Zbraně vrhací, metací, střelné a palné od lovců mamutů po generála Laudona. Rekonstruované repliky a jejich praktické použití, vysvětlení jejich užití k lovu či boji, použité techniky, jejich odkaz pro naši dobu. Za příznivého počasí ukázky venku, diskuze vítána...

 

Košilatá historie - Vojtěch Půlpán

Co všechno jste chtěli i nechtěli vědět o intimním životě našich předků. Plno podivných zvyklostí, zcela autentických historií a zcela nemravných historek. Nedoporučeno pro kohokoli pod 30 let. Explicitní obrazový a veršovaný materiál.

 

Jugger jako československá anomálie - úvod do postapokalyptického sportu - Ondřej 'Nerion' Janovský a Tomáš 'Lazar' Doležal

Možná jste viděli ten stařičký film - Pocta pro juggera. V postapokalyptické pustině se tam hráči Kruté hry perou o psí lebku. Možná jste je viděli ve skutečnosti - v Praze v parku se hráči Kruté hry perou o maketu psí lebky. Poslechněte si víc o tom, jak se v čechách i jiných krajích hrál a hraje "Jugger" a proč je ten "český" specifický. Prohlédněte si fotky a videa. Zeptejte se na to, co vás zajímá, ještě před tím, než budete na Repliconu svědky dalšího turnaje pražských gangů. Jugger je zápas, boj zbraněmi, týmový sport i životní styl.

 

HMB - sport, kde se pro ránu nejde daleko - Sportovní Klub Středověkého Kontaktního Boje Praha

Tréninky, metoda, výbava, technika.

 

Báje a mýty o HMB - Sportovní Klub Středověkého Kontaktního Boje Praha

Co okolo tohoto sportu koluje? A co je a co není pravda?

 

Larp "Legie: Sibiřský příběh" po stránce "autenticity" - David František Wagner

Autenticita, prchavý pocit aspoň chvilkové opravdovosti je cílem řady z nás. My jsme podle zpětné vazby dosáhli silného pocitu "autenticity" v konkrétním larpu.Jaké nástroje jsme k tomu použili, kde jsme se poučili z reenactmentu, kde z divadla, kde z formálního studia psychologie, co se ukázalo jako úplně zbytečná práce a co jsme zjistili nového vám ukážeme na hlubším designovém řezu jednoho tématu v rámci komplexnější hry. A pokusím se, aby z toho bylo co nejvíc zkušeností z praxe a drobných tipů, které můžete zužitkovat i úplně jinde, než při tvorbě larpu.

Larp Legie: Sibiřský příběh za sebou má deset běhů včetně mezinárodních a před sebou jenom v únoru 2017 další čtyři. V kombinaci s tím, že po každé akci sbíráme silnou technickou zpětnou vazbu dotazníkově i hlubšími rozhovory tak máme k dispozici relativně silná data.

 

Stavíme hradiště - jak na to, a čemu se vyhnout - Curia Vitkov

 

Oděv kata v Čechách vrcholného a pozdního středověku - Ivana Bláhová

Projekt a osobnost Elišky Rejčky s vyvrácením zažitých mýtů o vládě slabých českých králů - Hradecký dvůr

 

Valkýry a ženy bojovnice na starém Severu - Jan Kozák, Barrandovská škola šermu

 

 

 

Přednášky 2015

Inscenování soubojů s přihlédnutím k dobovým školám šermu – úvod do základů choreografie - Petr Vytopil

Hodinová přednáška vám ve zkratce zopakuje základní atributy umění, vysvětlí rozdíly mezi postavením choreografa a výkonného umělce – šermíře. Co je vlastně cíl choreografie, jaké jsou u soubojů její druhy? Podstata národních škol dle našeho pojetí ve srovnání s psychologií postav. Jak je pro souboj důležitá rytmika a děj. Jaká jsou úskalí a nejčastější klišé v choreografiích. Zahájení souboje, průběh assalt, ukončení assalt a praktické rady.

 

Prošívanice dle Maciejowské (Morgan) bible pro samovýrobce - Linda Barrijová

Chcete se dozvědět jak si podobnou přošívanici vyrobit svépomocí? Pak je tato přednáška určena právě vám! Dozvíte se jakými nálezy a iluminacemi je její existence doložena a přidáme mnoho námětů na její vyplepšení a vhodné doplňky.

 

Lásky jedné zlatovlásky - Lucie Lukačovičová

V legendách najdeme lecjaké milostné příběhy. Některé dojemné a poutavé, u jiných máme pocit, že hrdinka musela spadnout na hlavu a hodně se praštit, jinak by se takhle nemohla chovat. Jak se od sebe jednotlivé druhy zamilovaných mytologických zápletek liší a co mají společného?

 

Dvě ságy o Tristanovi a Isoldě: ideologie norského královského dvora kontra islandská selská parodie? - Markéta Ivánková (Podolská)

Jak to dopadlo, když se Islanďané jali experimentovat s norským překladem Tristana a Isoldy? Místo vznešené, vážně míněné tragédie máme před sebou parodickou tragédii, kde za celé neštěstí může Tristan a čtenáři je pravidelně připomínáno, jak nemožně se chová. Pro koho, v jakých podmínkách a hlavně proč tato – velmi oblíbená – parodie vznikla? 

 

Od Johana po Jáchyma - Vojtěch Půlpán

Procházka historií tzv. německé školy šermu dlouhým mečem od Johanna Liechtenauera (cca polovina 14. st.) po Joachyma Meyera (cca 1537-1571). Jací lidé a proč se věnovali šermu? Jak a proč se vyvíjel způsob zacházení s touto zajímavou zbraní? Jak umění proměňuje nástroj, a jak nástroj ovlivňuje umění?  Šermířská bratrstva a společnosti a jejich role v historii. Slepé uličky. Zajímavé osobnosti a jejich příběhy.

 

Prezentace školy šermu Digladior - Jan Šulák, Zdeněk Utišil

Náplní prezentace bude výklad proložený ukázkami zaměřený na šerm jako bojové umění v celé šíři jeho komplexnosti tak, jak se zachoval z manuskriptů ze 14.-16. stol. Počínajíc zápasem přes boj dýkami k šermu tesákem a dlouhým mečem.

 

Prolínání a nejednoznačnost pojmů "renesance" a "baroko" v tancích - Hana Tillmanová

Krátká přednáška o prolínání pojmů "renesance" a "baroko" v tancích 16. a 17. století (tedy o neexistující dělící čáře mezi renesančními a barokními tanci). Přednášku povede autorka semináře Tance raného novověku, který bude následovat.

 

Úvod do skladby mužského oděvu v období třicetileté války - Roman „Alistaire“ Urbani, Projekt 1645

Příspěvek se věnuje problematice získávání a zpracování informací o mužských oděvech nižších společenských vrstev, tedy oděvech běžných řemeslníků, sedláků, a zejména vojáků.
Pro správné pochopení problematiky neodbornými zájemci příspěvek obsahuje seznámení s některými principy bádání a rekonstrukce, a část příspěvku je věnována základní terminologii týkající se jednotlivých oděvních součástí, včetně seznámení s teorií zařazování součástí oděvu do tzv. oděvních vrstev. Další část příspěvku obsahuje popis příkladu jedné z odlišností dobových krejčovských technologií oproti dnešním zvyklostem.

 

Přínos rodu Hergsellů pro šermířské umění 2. pol. 19. století a jeho přesah pro historický šerm v dnešní době - Dominik Habermann

Přednáška se bude zabývat životními osudy a šermířskými počiny dvou nositelů jména Gustav Hergsell, otce a syna, kteří působili v 2. pol. 19. století v Praze a Brně coby šermířští mistři. Pozornost bude věnována také významným šermířským publikacím, zejména pak Gustava Hergsella ml.

 

Výcvik pikenýrů za třicetileté války podle J. J. von Wallhausena - Klára Andresová

Přednáška nás seznámí s výstrojí a výzbrojí pikenýrů na začátku třicetileté války, s jejich základním výcvikem určeným pro boj i pro přehlídky před diváky. To vše na příkladu dvou příruček Johanna Jacobiho von Wallhausena, které byly využívány v jeho vojenské škole v Siegenu.

 

Cech sv. Michaela - cechmistr Petr Matoušek, správce cechu Martin Pulchart

Prezentace poslání a činnosti Cechu sv.Michaela a škol v něm sdružených (Olomouc,Praha, Kladno, Ústínad Labem, Brno), které přijaly jednotnou koncepci výuky rytířských umění. Dále představení projektu překladu a vydání díla "Šerm mečem" a "Šerm tesákem" Joachyma Meyera. Principy Kunstu a jejich pojetí cechem.

 

Textilie ve středověké Evropě - vývoj tkaných vzorů hedvábných látek - Zuzana Kraemerová

 

 

Přednášky 2014

 

Exkurs do výuky šermu v Čechách a na Moravě v raném novověku a na konci v 19. století (Dominik Habermann)

Přednáška bude obsahovat krátký pohled do výuky šermu v raném novověku - kavalírské cesty a výuka na královských dvorech. Zmíní se o brněnském souboji u roku 1581.

V druhé části se bude věnovat osobnosti Gustava Hergsella a jeho přínosem pro výuku šermu v 2.pol. 19. století s přesahem do přítomnosti.

 

Cesta na Libušín, aneb proč má smysl dělat videa z bitev - včetně promítání (Tomáš Skoupý)

Jak a pro koho se točila Cesta na Libušín? Přijďte si poslechnout úvahy laika, který se pustil do neznámých vod šermířských. Co ho překvapilo a co ne? Kam jeho cesta povede příště? A proč má smysl dát si alespoň trochu práce s videy z bitev? To vše se dozvíte na přednášce o Cestě na Libušín.

 

Mušketýři za třicetileté války podle J. J. von Wallhausena (Klára Andresová)

To, že typickou zbraní mušketýra nebyl ani tak kord jako spíše mušketa, asi už všichni víme. Víme ale také, jak měl vypadat zbytek mušketýrovy výzbroje a výstroje? A jak měl za ideálních podmínek probíhat jeho výcvik? Své názory na danou problematiku sepsal vojenský teoretik J. J. von Wallhausen krátce před počátkem třicetileté války. My si jeho pohled na věc nyní předneseme – a některé aspekty si se skutečnými živými mušketýry také ukážeme.

 

Ženy ve válce a v boji: Evropa od raného středověku do 17. století (Františka Vrbenská)

První extrém nabízí dnes populární model "Xena", jehož varianty zpestřují řádku (pseudo)historických snímků. Proti němu stojí klasická představa ženy-oběti, která musí být zachraňována. Ženská a zbraně?! Nejvýš funguje coby ušlechtilá ošetřovatelka, tajná spojenkyně odhalující plány padouchů, či temná kráska, která kuje pikle. Do jisté míry ano; dávná realita ovšem vyhlížela trochu jinak... Představovala Jehanne d´Arc výjimku? Jaký byl rozdíl mezi bojovnicí a vojačkou? Jsou to vůle a emoce, které překonají meč?    

 

Jídlo a pití v antickém Římě (Castra Romana, o.s.)

V této přednášce se ponoříme do gastronomie období antického Říma. Co Římané jedli a pili? Jaké znaly druhy koření? Jaké znali ovoce a jakou zeleninu? Jaké znali Římané další jedlé plodiny a jací byli známí kuchaři té doby? Kde se Římané stravovali a jak náročná byla jejich gastronomie? Existovaly kuchařky, které si mohl člověk koupit?  To vše se dozvíte v této přednášce.  

 

Výzbroj válečníka doby laténské, aneb jak je to s rohatými přilbami (Petr Ondroušek)

Přednáška v krátkosti seznámí s prameny vhodnými pro rekonstrukci výstroje keltských válečníků,nastíní možnosti a úskalí bojových technik a prozradí několik méně známých faktů.

 

Historie a fantastika

Historie a fantastika – jak to k sobě sedí? Poradí si autoři s dobovými reáliemi? Kolik práce stojí za jedním kratičkým soubojem? Seznamte se s předními (nejenom) českými (nejen) spisovateli, kteří se nebojí ve svých knihách ponořit do skutečné minulosti. Hosty budou spisovatelé Petra Neomillnerová, Leonard Medek a Míla Linc, ale také vydavatel Andrzeje Sapkowského Robert Pilch, který zasvěceně pohovoří o jeho práci a nové knize se zaklínačem, a editor antologií antologií historických fantasy Ondřej Jireš. Že nezůstane nezodpovězena žádná otázka, zaručí zástupce šéfredaktora časopisu Pevnost Leoš Kyša.

 

Druidové – Mýty a fakta (Petr Bílek)

O druidech se toho dnes mnoho povídá, ale málo ví. Kdo vlastně byli tito vzdělanci objevující se v keltském národě? Byli to opravdu mágové, mudrcové, lékaři nebo jen nepracující skupina šarlatánů? Kolik se nám toho dochovalo do dnešních dob a jak vypadají dnešní snahy o rekonstrukci této tradice? Dá se vůbec něco rekonstruovat? Je tato tradice stále živá? Kde se tedy vzaly představy dnešních neo-druidů?

O tom všem si povíme na naší přednášce.

 

Bojové umění v Evropě (Vojtěch Půlpán)

 

Legendy staré Prahy - včetně promítání (Mirek Veselý)

 

Odívání v pravěku - včetně módní přehlídky (Archeologie na dosah)

 

Rekonstrukce soubojů dle fantasy knih (Vojtěch Půlpán)

 

Šerm bodákem a bodákem proti šavli (Leonid Křížek, Michael Kňažko, Marie Přibylová)

Autoři ukázky jsou členové školy historického šermu Ars Dimicatoria – Leonid Křížek a Michael Kňažko, moderovat bude Marie Přibylová.

Přednášky 2013

 

Vojenské tábory v době třicetileté války – Klára Andersová

Tentokráte nebudeme řešit, jak dlouhá bývala píka, počet různých úkonů, jež zahrnovalo nabíjení muškety, ani rozdíly mezi holandskou a švédskou bitevní taktikou. Povíme si něco o tom, jak vojáci v době třicetileté války žili, jak vypadaly jejich tábory, jak jejich přístřešky. Nezapomeneme ani na trhovce, ženy a děti, kteří byli nedílnou součástí tehdejších armád, dokonce ani na zvířectvo táhnoucí s vojskem. Pokud vás zajímá, jak konkrétně vypadal tzv. Scheissplatz, nebo se chcete dozvědět, jak tábořit ještě dobověji než ve lněném stanu, neváhejte dorazit.

 

Keltové – Petr "Křižák"Ondroušek a Druid Petr "Lunwer"Bílek

Navzdory občasným zprávám o tzv. keltománii v Českých zemích je reenactment doby laténské spíše na okraji zájmu příznivců živé historie, historického šermu atd. Přesto žije a utěšeně se rozrůstá několik velmi zajímavých projektů zabývajících se tímto obdobím našich dějin. Nejen o nich bude zájemcům vyprávět keltolog Petr "Křižák"Ondroušek a Druid Petr "Lunwer"Bílek. Výstavka replik a rekonstrukcí reálií je samozřejmostí...

 

Kidliárské techniky majstera Ovcy – Jan Hořejší
Svobodný majster kydliarských umení s dreveným mečom. Zakladatel školy Doktórium. 

 

Představení projektu Archeologie na dosah

Co je to archeologie a proč a jak archeologové pracují? Jestli si představíte Indiana Jonese, pyramidy zaváté pískem, či dokonce kosti dinosaurů, jste více či méně na omylu. Přijďtě si poslechnou o tom, co archeologové opravdu studují, jak a proč. A nejen toto zahrnuje projekt Archeologie na dosah. Edukace a prezentace archeologického kulturního dědictví, který je financován Ministerstvem kultury a jeho cílem je prezentace archeologie, pravěkých a starověkých dějin a archeologického kulturního dědictví pro širokou veřejnost různými způsoby, ať už prostřednictvím sbírek či interaktivní formu doplňkového vzdělávání spojenou se zážitky.

 

Letní kempy - šokující odhalení! - Lucie Lukačovičová

Existuje místo a čas, kde se setkávají různé reality. Bojuj! Utíkej! Tancuj! Zpívej! Vyprávěj! Piš po zdech! Křič! Buď kýmkoli budeš chtít!

Informace budou postupně přibývat na: letnikempy.cz

 

Meče - více či méně - prokleté  - Lucie Lukačovičová

Meč - zbraň neodmyslitelně spojená s příběhy, jak hrdinskými, tak pouze krvavými. Jak získávali své meče hrdinové z dávných ság? Co je to mohlo stát? A co se jim pak mohlo přihodit, pokud si pořídili ke zbrani ještě nějaký ten nežádoucí bonus v podobě kletby?

 

Výzbroj a výstroj římského vojáka z období let 70 - 117 n.l. - Castra Romana, o.s.

včetně možnosti si vyzkoušet vybavení

V průběhu naší 45 minut dlouhé přednášky se dozvíte, jak vypadala výzbroj a výstroj římského vojáka v období let 70 - 117 n.l., zjistíte, jaké byly výhody a nevýhody jednotlivých prezentovaných druhů římských zbrojí a přileb, dozvíte se základní informace o organizaci římské armády doby Principátu a na vše si budete moci sáhnout a vše si také samozřejmě ozkoušet. Sahat je nejen, že dovoleno, ale přímo doporučeno. Staňte se alespoň na chvíli římským vojákem. Součástí přednášky je také prostor pro dotazy jednotlivých zájemců.

 

Odívání ve 14. Století – dámské spodní prádlo (včetně přehlídky) – Ivana Kočová

Krátké pozastavení nad oděvem pod oděvy. 
V přednášce se zaměříme na drobnou, ale o to zajímavější kapitolu v dějinách středověkého odívání. Stručně si představíme prameny, z nichž lze pro toto téma čerpat. Povíme si o spodních košilích a košilkách a jejich variantách i o lazebnicích, pro které bylo spodní prádlo pracovním oděvem. Pozastavíme se nad otázkou nošení kalhotek a budeme diskutovat o relativně nedávném nálezu „středověké podprsenky".

 

Promítání filmu Vílí krev - Michal Kára

Jak to dopadne, když čistě historický příběh zasazený do českých reálí z jara roku 1611 zkřížíte s pohádkou? Co se stane, když se jeden příliš sebevědomý mladík a jedna kurážná dívka jdou podívat do mlýna na údajné čerty? Přijďte na promítání amatérského filmu Vílí krev a dozvíte se to! Po filmu bude krátké povídání s tvůrci a fotky a ukázky z natáčení.

 

Prezentace školy Digladior a představení kroužku historického šermu pro školní děti - Jan Šulák

Hlavní náplní kroužku bude rozvoj pohybových dovedností směřující k výuce šermu různými středověkými zbraněmi. Náplň kroužku je přizpůsobena věku dětí, tréninky budou probíhat hravou formou s tréninkovými zbraněmi, vždy s maximálním ohledem na bezpečnost.

Kromě přípravy k šermu budou součástí tréninků i pádové techniky a základy pozemní akrobacie.

Během prezentace se mimo jiné můžete těšit i na ukázky akrobacie či gymnastiky.

 

Tesák - zbraň, která vypráví… - Antonín Kadlec

O tom, že výtvarný a literární jazyk není možné slučovat, aneb „terminologické hrátky“.

O tom, že systém je nutné vnímat jako systém, aneb „jednotlivosti bez kontextu“.

O tom, že předmět může být součástí kombinatorického řádu díla, aneb „jaký má ten nesmysl smysl“.

A o mnohém dalším, na příkladu jednoho konkrétního předmětu, tesáku.

 

Zbroje – Stanislav Hrbatý

 

Kuchařka na výrobu dobového kostýmu – Vojtěch Půlpán, Ráďa Holec

 

Scénický přednes úryvků z hrdinských písní nejslavnějšího českého fantasy - Rukopisů královédvorského a zelenohorského - Vojtěch Půlpán, Ráďa Holec

 

První pomoc na bitvách dnes a v minulosti - Robert Charvát