Přednášky 2024

... and the Devil was walking among the people 

Mgr. Eva Jarošová, Ph.D.

 

(přednáška proběhne v ANGLICKÉM JAZYCE)

 

Urban legends and disinformation narratives in times of medical crises 

 

„5G installations would be spreading the corona virus.“

„COVID-19 is an infection caused by the world’s elites for reducing population growth.“

„Drinking bleach or pure alcohol can cure the coronavirus infections.“

Are these narratives something that emerged with the COVID-19 pandemic, or have they been with us always? The paper focuses on disinformation narratives emerging during times of health crises, seeking their roots, continuity, actualization, and potential mechanics of how to deal with them. On the particular example of plague and cholera epidemics in medieval and early modern Central Europe, the submission divides the narratives into two groups: supernatural images and disbelief in the system, with plague epidemics representing more of the supernatural imagination while cholera serves to illustrate the distrust in the early modern state and its ability to manage health crises. 

 

Bernau armoury and the changes in armour between late 15th and early 16th century 

Leo Grabsch

(přednáška proběhne v ANGLICKÉM JAZYCE)

 

Boj beze zbraně ve středověku 

Vojtěch Půlpán

 

Je to jen koníček?

Tomáš Konečný - Voltižéři 18. řadového pluku, z.s.

Autentičnost vojensko-historických rekonstrukcí je pro reenactory klíčovou hodnotou. Jejich touha po co nejvěrohodnějším prožitku je proto vede nejen k podstupování náročných podmínek (spaní v zimě, dlouhé pochody atd.), ale motivuje je i k výzkumu.

Nadšení reenactoři vedou výzkumy srovnatelné s odborníky. Zabývají se hmotnou kulturou (složení a struktura látek, podoba a střih uniforem), studiem armádních předpisů (ať už vojenskými povelovými technikami, či dochovanými záznamy z armádních skladů) a poznávají též myšlenkový svět vojáků. Na rozdíl od historiků však své znalosti uplatňují v co největší míře v praxi.

 

Kniha v rukou mocných 

Vojtěch Vrtiška (Scriptor Adalbertus, DANAR)

V rámci přednášky „Kniha v rukou mocných“ vám Vojtěch představí knihu především jako hmotné umělecké dílo. Přiblíží její nemalé postavení v kultuře pozdního středověku a nastíní její vznik de facto od okamžiku, kdy se pásla na louce, až po chvíli, kdy ji sevřely ruce bohatého nového majitele. Seznámí Vás s autentickými materiály a technologiemi výroby psacích medií, barev, inkoustů, zlacení. S písmem, členěním a dekorováním jednotlivých folií i se samotnou iluminací a prvky knižní vazby. Uslyšíte o původu osob, v jejichž rukou manuskript vznikal a které na něm jen málokdy zanechaly svou signaturu. Budete si moci prohlédnout mimo jiné unikátní ručně malované faksimile Pasionálu abatyše Kunhuty, kompletní návod na iluminaci Gutenbergovy bible, hrací karty pro Ladislava Pohrobka a mnoho dalšího.  

 

Košilatá historie "Speciál"

Vojtěch Půlpán

  

Mechanická artilerie od starověku po středověk

Ladislav Wothan Tomič

 

Nejstarší verše o šermu dlouhým mečem z PrahyOndřej Vodička, Karel Dobiáš

Ondřej Vodička, Karel Dobiáš

Katalogizátorům rukopisné sbírky Národní knihovny dávno známé, šermířům ještě dlouhé dekády skryté a teprve nedávno (znovu)objevené - takový je ironický osud patrně nejstarších veršů z německého kulturního prostředí o šermu dlouhým mečem, které byly okolo roku 1412 zapsány do jednoho z pražských konvolutů. Přednáška představí nový pramen a shrne jeho putování napříč staletími. Hlavní pozornost bude věnována překladu, možným interpretacím a zasazení nových informací do dobového kulturního a lingvistického kontextu. 

 

Ooooo šaty

Mgr. Lenka Pajer PhD.

Prednáška pojednáva o problémoch uhorskej šľachty, ktoré boli spojené s odevom. Patrili k nim nielen problémy s jeho obstarávaním, cenami a dostupnosťou, ale aj výsmechy za jeho výzor alebo nedostatky.

 

Parády, přehlídky, vycházky, a hlavně… peníze! 

Klára Andresová

Verbování bylo nejobvyklejším způsobem formování ozbrojených sil před vznikem stálých armád. Reenactorovi, který chce přistoupit k ztvárnění vojáka opravdu svědomitě, můžeme pomoci se zodpovězením následujících otázek: Jaká byla jeho motivace pro vstup do armády? Šel sám, s přáteli nebo s rodinnými příslušníky? Co všechno musel absolvovat mezi přistoupením k verbířovu stolu a odchodem na první tažení? A může předpokládat, že se nakonec jeho očekávání splní?Pro reenactora-vojenského písaře máme informace o dobové byrokracii, která byla s najímáním vojska spojena. Jaké seznamy a další dokumenty má psát, jaké lístky má vydávat, jaké informace má připomínat negramotným rekrutům?Nejen pro představitele velitelského sboru je pak určena třetí část naší přednášky: Jak sehrát historicky věrné scénky verbování a mustruňku?A na závěr trochu „střelby“ do vlastních řad: Co mít na paměti, pokud chcete ztvárňovat člena zemské hotovosti?

 

Plate armour of the second half of the fifteenth century or see, what did I do wrong 

Kryštof Šámal

(přednáška proběhne v ANGLICKÉM JAZYCE)

 

Quick entry into the topic of protective equipment of the late middle ages, which will in (hopefully) entertaining way introduce the audience to the individual pieces and styles, but also with what to watch our for and possible pitfalls when trying to create or reconstruct armour. All this is done on a example of timeline of one reenactor’s career.

 

Poznámky ke konstrukci měkkých zbrojí

Vít Hrachový

Cílem tétopřednášky je osvětlit systém a logiku stavění měkkých zbrojných oděvů, jaké parametry se při konstrukci vyvažují a proč.

Španělský středověký zákoník Siete Partidas (1265) jasně uvádí, že při konstrukci zbroje se vyvažuje několik požadavků:

- Pohyblivost a váha zbroje ovlivňují výdrž bojovníka.

- Ochranu poskytuje tvrdost zvolených materiálů a kvalita zpracování. To má vliv na odvahu bojovníka.

- Elegance a pěkný vzhled.

Chceme mít v armádě bojovníky, kteří vydrží bojovat dlouho a neunaví se. A mají odvahu bojovat, protože mají zkušeností opodstatněnou důvěru v kvalitu svých zbrojí. Důraz byl kladen na ochranu trupu a hlavy. Podobně jako v moderních armádách. Zákoník také pomocí odstupňovaného podílu na kořisti stimuloval vojáky, aby si na sebe na válečnou kampaň brali nejkvalitnější dostupnou výbavu. Váha zbroje ovlivňuje výdrž. Váhu ovlivňuje vypasování a obtažení spodních vrstev oděvů. Méně materiálu - lehčí zbroj - větší výdrž. Požadavek na elegantní vzhled je v souhře s vypasováním a obtažením oděvu. Výdrž také ovlivňuje termoregulace, aby se nositel zbroje nepřehříval při práci. 

 

 

Představení projektu kostela na CV

Ladislav Wothan Tomič

 

Přenos reálných technik do fantasy světů

Robert Waschka

Vidíte bojovou scénu skvělého fantasy filmu a říkáte si, tak by nepřesekl ani okurku, natož krunýř příšery? Vžijete se do RPG hry, věříte postavě ohnivé koule z rukou a pak bojovník začne svou sérii nekonečných kotoulů? Podíváme se na uvěřitelnost a reálnost akčních scén, pobavíme se o možnostech a postupech. Na konkrétních příkladech zaklínačů, vesmírných mariňáků (Coup de Vitesse) a KCD porovnáme různé přístupy. Drobné fyzické ukázky na dobrovolnících z publika.

 

Samson mečem opásaný, zbraň jako brána do středověké představivosti

Tonda Kadlec

(přednáška proběhne v ANGLICKÉM JAZYCE)

The paper focuses on the depiction of Samson killing the Philistines with the jawbone of a donkey in the Bible of Conrad of Vechta. It notes the unusual depiction of Samson with a sword. Drawing on other depictions, sculptural monuments and literary sources associated with Samson, it examines the motivation that led the artist to depict the weapon by the side of the biblical hero. 

 

Vikingové jako oběť moderní popkultury 

Jan Bartošek

Přijďte na přednášku o době vikinské a jejím vztahu k předmoderní a moderní popkultuře. Společně se podíváme na mýty a představy o vikinzích i samotné době vikinské. Prozkoumáme, jak vznikly populární omyly a co nám historické prameny skutečně říkají o životě seveřanů – od původu slova "viking", přes tetování až po právo a postavení žen ve staroseverské společnosti. Přijďte si poslechnout zajímavosti o životě seveřanů!

 

Vynález knihtisku aneb od písaře ke Gutenbergovi

Markéta Poskočilová

Historička a výtvarnice Markéta Poskočilová představí, jakou proměnou prošla kniha v období středověku. Příkladem bude prvotisková knihovna olomoucké kapituly a její nejzajímavější části. Zároveň bude možnost si prohlédnout a osahat pracovní materiál písaře i tiskaře, od husího brka, pigmentů, plátkového zlata po tiskařský lis z doby Johanna Gutenberga. Na něm si vyzkoušíte náročnost samotné technologie tisku a přesvědčíte se, že vynález knihtisku představoval tehdejší revoluci v šíření myšlenek.