Přednášky 2023

„…a v mase svém uzřím Boha“

(Eva Jarošová)

Přednáška naváže na předcovidové Živé mrtvé, tedy na Kapitoly z dějin funerální kultury středověku (2019). Zopakujeme si některé z hlavních poznatků o podobě náhrobků ve středověku a do detailů tentokrát rozebereme jejich makabrální prvky. Jsou hadi a červy dekorace, nebo symbol? A kolik podob má vzkříšení?

 

Anglický lukostřelec 14. století vs pěší voják 21. století

(Thomasova lukostřelecká kompanie)

Porovnání podobností, rozdílů, specifik a zajímavostí výstroje a výzbroje s živými figuranty reprezentujícími jak středověkého lukostřelce, tak moderního vojáka. Kromě částečného svlečení figurantů za účelem poznání jejich výstroje také zboříme pár častých mýtů - nejen hollywoodských.

 

Boty v evropské historii

(Roman Urbani - Alistaireshop, DANAR)

Na přelomu středověku a raného novověku došlo, mimo jiné, také k zajímavé změně technologie výroby obuvi. Přednáška posluchače nejen podrobně seznámí s principy konstrukcí středověkých převracených, a novověkých rámových bot, ale také s nástroji a postupy potřebnými pro jejich věrnou rekonstrukci. Část bude věnována také materiálům a způsobům jejich získávání, tedy seznámení s historickým koželužstvím a paletou navazujících historických kožedělných řemesel.

 

Historie a český reeanactment Francouzsko Indiánské války

(Jan Lochner - projekt Abenaki Tribe)

Seznámení s historií Francouzsko Indiánské války. Představení reenactingu tohoto období v Čechách. Ukázka oděvu, předmětů denní potřeby a zbraní osadníků Nové Francie a jejich indiánských spojenců.

 

Karpatští zbojníci

(Františka Vrbenská)

Východní Karpaty a Halič bývaly od konce patnáctého století královstvím zbojníků – opryšků. Rekrutovali se z horalů, zejména pastevců. Mnozí patřili k Huculům, svébytnému etniku s magickou kulturou. Zbojníci se stali hrdiny prostého lidu, protagonisty legend a písní. Brutální realita se od vize ideálního bojovníka za svobodu a spravedlnost lišila. Jaká byla mentalita opryšků, jejich životní styl, oblast působení? Proč je nešlo porazit? A jak to bylo se slavnou krádeží klavichordu?

 

Košilatá historie

(Vojtěch Půlpán)

Co všechno jste chtěli i nechtěli vědět o intimním životě našich předků. Plno podivných zvyklostí, zcela autentických historií a zcela nemravných historek. Nedoporučeno pro kohokoli pod 30 let. Explicitní obrazový a veršovaný materiál. 

 

Medicínská závažnost poranění středověkými zbraněmi a dobové možnosti jejich léčení

(Tomáš Kovárník)

Sdělení je zaměřeno na zhodnocení závažnosti poranění středověkými zbraněmi a jejich důsledků z pohledu současné medicíny. Rovněž jsou popisovány možnosti dobových typů léčení. 

 

Objevování pravěkého kompozitního pancíře

(ROO Tribe)

Lidé doby laténské byli velmi zdatní bojovníci, Římané by mohli vyprávět... Kromě zbraní, bojovníkovi může v boji velmi pomoci zbroj – těch se nám ale z laténu příliš nedochovalo. Jednou z možných odpovědí, proč tomu tak je, je možnost využití organického materiálu. A na ten se v této přednášce zaměříme. Představíme naše pokusy s lepeným kompozitním materiálem a sami si budete moci vyzkoušet jeho výdrž – seky, body, co bude libo 🙂

 

Oděv jako předmět studia a rekonstrukce (se zaměřením na 15.-17. stol.)

(Mgr. Tomáš Koch - Muzeum města Brna, DANAR)

Oděv je nedílnou součástí prezentace našeho já a zároveň nepostradatelnou součástí každého dne. Ve světě reenactingu a historického šermu se nejedná pouze o kostým, ale zásadní vizuální pomůcku pro oživování historie. Přednáška o oděvu jako předmětu studia a rekonstrukce se zaměří na možnosti tvorby historicky věrných kusů oděvů a představí záludné cesty moderní rekonstrukce. To vše na příkladu rekonstrukce pánského kabátu, a dalších částí oděvu, z druhé poloviny 16. století. 

 

Oděv Václava IV. ve světle iluminací Bible Václava IV.

(Ivana Bláhová)

Příspěvek (minipřednáška) se nejprve věnuje Bibli Václava IV. jako takové, zmíní se o okolnostech jejího vzniku, zaměří se na způsob zobrazování skutečnosti v jejích iluminacích, její symboliku a význam. Následně se zajímá o podoby, v jakých je zde zobrazován král Václav. Nezaměří se pouze na jeho podobu majestátní, kterou zachycují miniatury (a zejména iniciály), jež jsou součástí textu; ale také na jeho tvář a oděv kurtoazní, jež spodobňují iluminace v bordurách. Zjištěné poznatky budou komparovány s výpovědí dalších (především vizuálních) pramenů. Příspěvek se pokusí interpretovat styl, vkus a symboliku oděvu krále Václava IV. tak, jak jej zobrazuje Bible Václava IV., aniž by si činil ambice na věrnou rekonstrukci králova šatníku.

  

Skotsko proti Anglii trochu jinak aneb jak vznikal Wavesbury

(David Návara)

Historická dobrodružná sága z 18. století o plukovníkovi hraběti z Wavesbury a jeho skotské manželce Elizabeth má již šestý díl. Mohou spolu dcera poraženého skotského lorda a anglický voják vůbec najít štěstí? A jak se dá dostat od malování modelů k dobrodružné historické literatuře a zase zpět?

Nedávno vyšlo již šesté pokračování. Jaká byla cesta od konce jakobitského povstání po francouzskou revoluci z pohledu britského vojáka a jeho rodiny?

www.wavesbury.cz

 

Tajemství středověkých kuchmistrů

(Monika Feyfrliková)

Jaké náčiní a technologie používali špičkoví kuchaři této doby a co stálo za jejich úspěchem? Na co se zaměřit a naopak čemu vyvarovat, pokud chceme rekonstruovat “dobové recepty”? To vše a mnohem více se dozvíte od autorky publikace Kuchyně pozdního středověku, která v současné době pracuje na jejím kompletně přepracovaném a rozšířeném vydání.

 

Víra, magie a zbroj na přelomu středověku a novověku

(Antonín Kadlec)

V průběhu pozdního středověku začala plátová zbroj postupně krýt v zásadě celou postavu bojovníka, který si ji mohl dovolit. Zbroj vždy měla vedle své primární ochranné funkce i význam komunikační. Plátová zbroj a nové formy její výzdoby dovolily rozšířit spektrum narativů, které jednotlivé části výzdoby zbroje byly schopné předávat. Specifickou roli v tom hrály i nápisy, kterým je v tomto případě věnována pozornost. Nápisy na zbrojích byly tvořeny různými způsoby, měly rozličnou funkci, byly směřovány k odlišným recipientům a především předávaly různé druhy sdělení. Konceptorem narativu pak nebyl pouze zadavatel výroby zbroje, ale do celého procesu vstupovaly i další postavy a skutečnosti. Zbroj se skrze nápisy stávala prostředkem osobní reprezentace, komunikace, spirituální ochrany a jiných fenoménů své doby. Nápisy na zbrojích jsou tak cenným pramenem pro sledování řady témat, počínaje dějinami vojenství po proměny společnosti a myšlení. 

 

Virové zombie nákazy pohledem biochemie

(Jiří Krab Vlach)

Znáte to. Zombík se zakousne do vřeštícího vojáka, krev chlístá všude kolem. Voják se vzápětí přeměňuje a vrhá se na své dřívější spolubojovníky. Ale... je to vlastně možné podle současných vědeckých poznatků o virech, genetice a biochemii? Co z toho je realistické a co pouhá fikce? Podíváme se spolu na viry jako takové, popíšeme základní druhy zombie, a především si povíme o problému udržení mrtvého těla v chodu. To vše s příklady z vybraných filmů a knih. A třeba padne i pár tipů, jak takovou apokalypsu přežít... 

 

Výcvikové manuály pro pěchotu v 17. století

(Klára Andresová)

Na konci 16. století vznikl z pera Jana Nasavského jeden z prvních rukopisů o vojenském umění. Na přelomu století byl první podobný titul rozšířen prostřednictvím německého knihtisku. Tak začala etapa, kdy se „vojenské umění“ stalo jedním z nejčastějších zaměření militárních teoretických knih. Vedle rozsáhlých pojednání o nejrůznějších aspektech dobového válečnictví se začaly pomalu prosazovat také stručné výcvikové manuály, které se věnovaly ovládání zbraní nebo součinnosti vojáků v jednotce. Cílem toho příspěvku je představit první století středoevropských výcvikových manuálů.

 

Ženská krása ve španělských zemích přelomu 13. a 14. století.

(Vít Hrachový)
Přednáška se věnuje tématu vnímání ženské krásy ve vrcholně středověkém Španělsku, ideálům krásy z perspektivy křesťanské, židovské a muslimské komunity. Specifikovány jsou primární prameny, které umožňují vyhledat informace o dobových kosmetických produktech, používaných surovinách a receptech k výrobě kosmetiky, antiperspirantů, prostředků k péči o pokožku a postupech depilace.


Život Jacquese de Lalaing aneb turnajové souboje v 15. století

(Kryštof Šámal)

Burgundský rytíř Jacques de Lalaing se v průběhu 15. století stal nejen díky svým výkonům na turnajovém poli pravou hvězdou. Naštěstí se nám dochoval jeho životopis, a tak můžeme prozkoumat, jaká byla jeho cesta - a s ní nejrůznější nuance turnajových zvyklostí v tomto období.